o nama

Advokatsku kancelariju Sekulović osnovao je 1991. godine advokat Dr Aleksandar Sekulović. Tokom godina postali smo jedna od vodećih advokatskih kancelarija u oblasti privrednog prava.

Danas kancelariju vode advokati Dr Aleksandar Sekulović i Dr Vlatko Sekulović sa svojim saradnicima. Mi smo dinamičan i stručan tim, širokog lokalnog i internacionalnog obrazovanja i iskustva, spreman za najveće izazove. Advokatska kancelarija Sekulović pruža savetodavne usluge najvišeg kvaliteta u svim oblastima prava.

Tokom prethodnih godina, delatnost kancelarije je uglavnom bila vezana za razvoj strategija za ulazak na tržište potencijalnih stranih ulagača i strukturiranje pravnog okvira za uspešnu privatizaciju domaćih preduzeća.

Mi smo Advokati od poverenja Ambasade Italije i Italijanske privredne delegacije u Beogradu – ICE, a takođe smo na listi advokata Ambasade Velike Britanije. Advokatska kancelarija Sekulović je članica Komore italijansko-srpskih privrednika i Konfindustrije Srbija, a takođe je nosilac sertifikata bonitetne izvrsnosti.

OBLASTI RADA

Advokatska kancelarija pruža usluge u sledećim oblastima:

Privredno i korporativno pravo
Privatizacija
Spajanja i pripajanja preduzeća
Pravo konkurencije i antimonopolsko pravo
Direktna strana ulaganja
Joint ventures
Strana ulaganja i koncesije
Poresko pravo
Radno pravo
Osiguranje
Međunarodno privatno pravo
Međunarodno trgovinsko pravo
Međunarodno arbitražno pravo
Ugovori sa inostranim elementom
Sporovi

Kancelarija zastupa strane investitore i njihove filijale u Srbiji i pruža usluge na italijanskom, engleskom, nemačkom, španskom i francuskom jeziku, uz overu dokumenata od strane sudskog tumača.

NAŠ TIM

Dr Aleksandar Sekulović

partner

Dobitnik mnogih nacionalnih i inostranih priznanja, između ostalih i titule “Commendatore” Republike Italije.

Dr Vlatko Sekulović

partner

Član upravnog odbora OTP banke, Državni sekretar Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom do 2007, zamenik predsednika parlamentarnog Odbora za Međunarodne ekonomske odnose i član parlamentarnog Odbora za privatizaciju 2001-2004, dobitnik titule “Commendatore” Republike Italije.

Dušan Pantelić

advokat

 Specijalizovan u oblasti privrednog prava, radnog prava, građanskog prava (obligacionog, stvarnog, naslednog i porodičnog prava), prava osiguranja, međunarodnog privatnog prava i građanskog procesnog prava.

Dušan Matković

advokat i menadžer zaštite podataka o ličnosti

Specijalizovan u oblasti privrednog, ugovornog i građansko-procesnog prava, kao i u oblasti razvoja Real Estate projekata.

Dragan Dilparić

advokat

Specijalizovan u oblasti privrednog, međunarodnog privrednog prava, građansko – procesnog i radnog prava.

Aleksandra Mitić

advokat

Specijalizovana u oblasti privrednog, međunarodnog privrednog prava, građanskog i radnog prava.

Nataša Jovanović

prevodilac

Usmeno i pismeno prevođenje iz oblasti prava, ekonomije i trgovine. Asistencija i poslovna korespondencija sa italijanskim firmama i predstavništvima Srbiji. Član Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije.

Nataša Vuković

diplomirani pravnik i menadžer zaštite podataka o ličnosti

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.
Specijalizuje se u oblasti privrednog, međunarodnog privrednog, građanskog, radnog prava, kao i u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

REFERENCE

Lokacija

Skyline
Kneza Miloša 90A
sprat XVIII, stan 115
11000 Beograd, Srbija