Oblasti rada

Advokatska kancelarija pruža usluge u sledećim oblastima:

Kancelarija zastupa strane investitore i njihove filijale u Srbiji i pruža usluge na italijanskom, engleskom, nemačkom, španskom i francuskom jeziku, uz overu dokumenata od strane sudskog tumača.