Naš tim

Dr Aleksandar Sekulović, partner. Član upravnog odbora Findomestic banke, dobitnik mnogih nacionalnih i inostranih priznanja, između ostalih i titule “Commendatore” Republike Italije.

Mr Vlatko Sekulović, partner. Član upravnog odbora OTP banke, Državni sekretar Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom do 2007, zamenik predsednika parlamentarnog Odbora za Međunarodne ekonomske odnose i član parlamentarnog Odbora za privatizaciju 2001-2004, dobitnik titule “Commendatore” Republike Italije.

Dušan Pantelić, advokat. Specijalizovan u oblasti privrednog prava, radnog prava, građanskog prava (obligacionog, stvarnog, naslednog i porodičnog prava), prava osiguranja, međunarodnog privatnog prava i građanskog procesnog prava.

Dušan Matković, advokat. Specijalizovan u oblasti privrednog, ugovornog i građansko-procesnog prava, kao i u oblasti razvoja Real Estate projekata.

Dragan Dilparić, advokat. Specijalizovan u oblasti privrednog, međunarodnog privrednog prava, građansko – procesnog i radnog prava.

Jelena Bogdanović, diplomirani pravnik. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Specijalizuje se u oblasti privrednog, međunarodnog privrednog prava, građanskog i radnog prava.

Nataša Jovanović, prevodilac. Usmeno i pismeno prevođenje iz oblasti prava, ekonomije i trgovine. Asistencija i poslovna korespondencija sa italijanskim firmama i predstavništvima Srbiji. Silmultani prevodilac na Kongresu „Italia a Belgrado“ 2005. Član Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije.